Giới thiệu chúng tôi

LIÊN MINH KINH TẾ ĐIỆN TỬ 4.0 UDU.VN – UNITED DEVELOPMENT UNION

Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường – Trung tâm Cappheplaixe.com

Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường – Trung tâm Cappheplaixe.com là thành viên của Liên minh kinh tế điện tử 4.0 Udu.vn (United Developmen Union) thành lập theo Văn bản khuyến khích của Chính phủ. Liên minh Udu.vn gồm nhiều thành phần kinh tế Liên hiệp Hợp tác xã, Hợp tác xã, Công ty…

Viện Nghiên cứu khoa học công nghệ là hạt nhân trọng tâm nghiên cứu thực hiện mô hình Liên minh kinh tế tập thể nhiều thành phần (Viện nghiên cứu – Hợp tác xã – Công ty – Tổ hợp tác – Hộ kinh doanh – Cá nhân) tham gia thực hiện trên nguyên tắc chuỗi giá trị gia tăng trong hệ sinh thái công nghệ 4.0, phát triển bền vững xã hội theo định hướng của Nhà nước; thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào các hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Liên minh Udu.vn tập trung tất cả các thành phần kinh tế tạo sức mạnh tổng hợp, có sự liên kết, liên minh giữa hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu khoa học, hội, đoàn thể… Đây là mô hình phát triển và toàn diện hơn. Liên minh Udu.vn hoạt động kinh doanh trong hệ sinh thái số sẽ là mô hình toàn diện và ưu việt nhất.

Liên minh kinh tế điện tử 4.0 Udu.vn sẽ nghiên cứu hoàn thiện mô hình mới về phát triển kinh tế tập thể nhiều thành phần gắn với nghiên cứu vào thực tiễn chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ sinh thái điện tử 4.0.

Liên minh kinh tế điện tử 4.0 udu.vn sẽ rút ra những kinh nghiệm thực tế đế báo cáo Chính phủ và cơ quan chức năng.

Thông tin Liên hệ

Liên minh Kinh tế Điện tử 4.0 Udu.vn

Địa chỉ: Số 25 Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0797 666 999 Email: santoancau@gmail.com

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *